top of page

PRIVACYBELEID

Wij respecteren uw privacy en persoonlijke levenssfeer, maar soms hebben we persoonlijke gegevens van u nodig. In deze verklaring leest u welke gegevens wij gebruiken en hoe wij deze gegevens opslaan, beschermen en verwerken.

Deze privacy policy is van toepassing op onze website www.universitystore.nl (de "Website") en de diensten die wij aanbieden (de "Diensten"). Wij behandelen uw persoonlijke gegevens conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (de "Relevante Wetgeving")

Organic-6.png
Strak-5.png

Jonger dan 16 jaar
Als u jonger bent dan 16 jaar, dan hebt u toestemming van uw ouders of wettelijke voogd nodig om onze Website en Diensten te gebruiken.
Persoonsgegevens

Om onze Website en Diensten aan te kunnen bieden, verwerken wij persoonsgegevens. Met het begrip "persoonsgegeven" wordt informatie bedoeld waarmee u als persoon geïdentificeerd kan worden. Deze definitie is in overeenstemming met de relevante Wetgeving zoals hierboven genoemd.

Uw toestemming
We kunnen uw gegevens op verschillende momenten bewaren, zoals wanneer u onze Website bezoekt, een account aanmaakt op onze Website, gebruik maakt van onze Diensten of als u contact met ons opneemt. Wij mogen uw gegevens verwerken, omdat we uw toestemming vragen via deze privacy policy. Bovendien hebben we uw gegevens nodig om de overeenkomst tussen u en ons uit te voeren. Als u ervoor kiest om uw gegevens niet te delen, dan kunnen wij geen bestellingen van u verwerken en leveren.

Als je onze Website gebruikt verzamelen we ook informatie van u die niet persoonlijk is, zoals:

 • Social media

Als u social mediafuncties gebruikt op onze site, is het mogelijk dat de leverancier van social media ons (volgens zijn beleid) informatie stuurt. Het kan bijvoorbeeld gaan om uw naam, profielafbeelding, geslacht, vriendenlijsten en andere informatie die u ter beschikking hebt gesteld. Wil u dit niet? Verander dan de privacy-instellingen op uw social media-account.

Als u aangeeft een artikel leuk te vinden, verschijnt dat artikel op uw social media-account als u bent ingelogd. Als u op een webpagina terechtkomt die social media invoegtoepassingen gebruikt, stuurt u browser bepaalde informatie naar de aanbieder van uw social media-account. Wij hebben geen zeggenschap over deze gegevensuitwisseling.

Marktonderzoek
Het kan voorkomen dat we u vragen om deel te nemen aan een marktonderzoek. Wij zullen uw gegevens dan gebruiken voor het marktonderzoek. Wij gebruiken deze statistische gegevens anoniem voor Spot Amsterdam. U kunt op ieder moment de vragenlijst afsluiten. Uw antwoorden geven wij niet aan derde partijen en worden nooit openbaar gemaakt. Daarnaast worden de antwoorden niet aan uw e-mailadres gekoppeld.

Prijsvragen
Als u meedoet aan een actie of prijsvraag, vragen wij de volgende gegevens van u: e-mailadres, geboortedatum, woonplaats en telefoonnummer. Zo kunnen we de actie uitvoeren en de prijswinnaar(s) bekendmaken. Ook meten wij zo de respons op onze reclameacties.

Beveiliging
We doen er alles aan om uw persoonlijke gegevens te beschermen tegen verlies, vernietiging, gebruik, wijziging of verspreiding van uw persoonlijke gegevens door onbevoegden. Hierdoor kunnen degenen die niets met uw gegevens te maken hebben, er niet bij. Wij doen dit door middel van de volgende maatregelen:

 • Beveiliging van netwerkverbindingen met Secure Socket Layer (SSL), of een vergelijkbare technologie

Bewaartermijn
Wij zullen uw persoonlijke gegevens niet langer bewaren dan we ze nodig hebben voor de doelen die wij eerder omschreven.

Met wie delen wij jouw persoonlijke gegevens?
Soms delen we uw gegevens met andere partijen, die geen verwerker zijn. Met deze partijen spreken wij af dat ze uw gegevens zorgvuldig behandelen. Zij zullen de gegevens alleen gebruiken in overeenstemming met het doel waarvoor wij de gegevens van u hebben gekregen.

Doorgifte
Wij zullen uw gegevens alleen binnen de Europese Unie verwerken. Buiten de Europese Unie verwerken wij alleen uw gegevens, als dat land een passend beschermingsniveau biedt voor uw gegevens.Zonder uw toestemming zullen we uw gegevens nooit naar andere landen of aan andere partijen doorgeven dan die hierboven genoemd zijn.

Links
Op onze Website kunnen links naar andere websites staan. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud of de privacybescherming van deze websites. We adviseren u dan ook om altijd de privacy policy van de betreffende website te lezen.

Cookies
Een cookie is een klein tekstbestand dat via de server van een website naar de browser wordt gestuurd. De browser slaat het bestandje vervolgens op in uw apparaat. uw apparaat krijgt een uniek nummer, waarmee onze site het apparaat later weer herkent.

We kunnen cookies gebruiken om uw ervaring op onze Website te verbeteren. Cookies zorgen er daarnaast o.a. voor dat de Website snel is, u onze Website veilig kan bezoeken en wij fouten op onze Website kunnen opsporen.
Door de opslag van cookies zorgen we bovendien dat u(w), wij:

 • Reviews kunt lezen en schrijven

 • Website snel is

 • Fouten en ongemak op de website kunnen opsporen

 • Verbeteringen kunnen testen

 • Producten kunt delen via social media zoals Facebook en Google

 • Optimale lokale informatie krijgt

U kunt cookies altijd zelf via de browserinstellingen verwijderen of uitschakelen. Er worden dan geen cookies meer opgeslagen als u onze Website bezoekt. Maar let wel op: zonder cookies werkt onze Website mogelijk minder goed.

Wijziging van de privacy policy
Wij kunnen deze privacy policy aanpassen. Als wij de privacy policy in belangrijke mate veranderen zullen wij een notificatie op onze Website plaatsen samen met de nieuwe privacy policy. Wij zullen gebruikers die met hun e-mailadres bij ons geregistreerd staan op de hoogte brengen bij wijzigingen. Als u niet geregistreerd staat als gebruiker raden wij u aan de Website en deze verklaring regelmatig te raadplegen.

Uw rechten
De gegevens die we van u verzamelen zijn persoonlijk. U hebt daarom de volgende rechten:

 • U mag ons vragen om inzage in uw gegevens;

 • U mag ons vragen om correctie, beperking of het wissen van uw gegevens;

 • U mag ons vragen om een kopie van uw gegevens. Wij kunnen deze kopie - op uw verzoek - ook aan een andere partij doorgeven, zodat u dit zelf niet meer hoeft te doen;

 • U kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw gegevens;

 • U kunt een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, als u denkt dat wij uw gegevens onrechtmatig verwerken;

U mag uw toestemming om uw gegevens te verwerken altijd weer intrekken. Vanaf het moment dat u de toestemming intrekt mogen we dan geen gegevens meer van u verwerken.

Bij andere vragen of opmerkingen over onze privacy policy kun u contact met ons opnemen via onderstaande gegevens.

Organic-7.png
Organic-3.png
bottom of page